POSELSTVÍ DRAKŮ: Inspirace PRO BŘEZEN


 
Jak nejlépe vyzkoušet nové karty než v praxi, kterou si můžeme všichni zažít a osahat? Jaký bude březen, co v něm bude důležité? Ponořme se tedy do dračí symboliky. Draci jsou dle autorky nositelé moudrosti. Tak u toho zůstaňme a podívejme se… na draky vládnoucí ohněm, vodou i vzduchem.

V KOSTCE: Jaké jsou to karty?

-          Elegantně ilustrované v rázném dračím stylu, lesklé a pevné

-          Knížečka je více poetická, ale také obsahuje množství praktických informací


BŘEZEN

Ústřední karta března: Luna. Vnímání spojené s tvořivostí. Pokud se cítíme zahlceni, je čas požádat o pomoc, moc nám to uleví a pomůže najít v sobě dary, které bychom přes zahlcenost neviděli. Emoce nás budou vést k tomu zjistit, co je nám vlastní!

Co nás obklopuje: Magie a manifestace: ucítíme, že to nejhorší už máme za sebou a uvolňujeme se k něčemu novému, přichází souhra, dynamika, energie, pohyb vpřed.  Tak tyto návody nepřehlédněme!

Co máme využít: Milosrdenství „Tento drak nám vstoupí do života vstoupí tehdy, když se potýkáme s problémy souvisejícími s naším nízkým sebevědomím, s naší sebe-úctou…“ Je čas se soustředit na sebe a zjistit, kdo skutečně jsme a co chceme dělat… To souvisí i s celým březnovým tématem! Využívejme tedy všechny nabídky, které nás NADCHNOU!

Co je pravděpodobné v nejbližší budoucnosti: Modrwyn, dračí karta: „Jen ty jsi paní svého osudu.“ Přivádí do života osoby, které vám změní život tím správným směrem. Máme nyní dodělat to, co je třeba dělat, činit kroky, které cítíme, že je dobré je činit.

Tak to je naprosto dokonalý soubor karet, co říkáte?

Karty jsou podporující, zaměřené na budoucnost

Přišlo mi ve výkladech, že karty nejsou příliš zaměřené na analýzu minulosti, ale směřují nás do budoucnosti. K hledání nového, zkoušení nového. Tedy:

-          Vhodné pro výklady podporující uzdravení nízkého sebevědomí

-          Vhodné pro výklady, kdy se vydáváte na novou životní cestu nebo měníte směr

A svým způsobem bych se nebála karty doporučit i jako doplněk k cestě za vyléčením traumat minulosti. Právě proto, že nám ukazují, jaké máme v budoucnu možnosti, že tam skutečně jsou nové cesty, nové šance, nové objevené vlastnosti v nás samotných.

O autorech: Text napsala Caroline Mitchell, tlumočnice dračích poselství a průvodkyní, tarotovou mágyní, pracuje s reiki a posledních patnáct let se nejvíce věnuje zkoumání dračích energií.

Ilustrace karet vytvořil Tiras Verey, vystudovaný grafik a mísil v nich mnoho uměleckých metod a technik, od realistického portrétu tužkou po digitální fantasy umění.

Vydalo nakladatelství Synergie, 2022, www.synergiepublishing.com


Oblíbené příspěvky