Adyashanti: Pád do milosti

 


„Jenže jaký následek mají naše neustálé soudy a hodnocení toho, co bylo a co je? Jaký to má na nás vliv, ať už individuálně nebo kolektivně? Vede nás to k míru? K duševnímu zdraví? A co je ještě důležitější – je to vůbec pravda? Opravdu by tento okamžik měl být jiný, než jaký je? Měla by minulost být skutečně jiná, než jaká byla? Když se mysl začne otevírat, vidíme, že toto neustálé posuzování nás vlastně vede k utrpení. A jakmile si to jasně uvědomíme, získáme tím schopnost s tím přestat.

Když se mysl začne otevírat, vymaňujeme se také ze stavu neustálého posuzování a hodnocení. Naše smysly se přirozeně otevřou – a my skutečně vidíme, co máme před sebou. Oči vidí jinak než dřív, uši slyší jinak než dřív, emoce nic neblokuje, srdce je otevřené všemu, co existuje. Uvědomujeme si, jak nám posuzování a odsuzování zavíralo srdce a zatvrzovalo nás před zkušenostmi, které nám přinášel život a lidé kolem nás….“

A o tom celá kniha Pád do milosti je. Myslím si, že učí neposuzovat a zklidnit mysl i tak nějak samovolně. Už jen samotné čtení je nesmírně terapeutické, až snad meditativní. Nad stránkami vám dochází, co je v životě důležité a co naprosto k ničemu. A někdy tu můžou být záležitosti, které se vlivem knihy naprosto otočí. Co dříve důležité bylo, najednou není. A naopak.

Laskavý a vlídný tón je tak podmanivý, že jméno Adyashanti zůstává zaryto v paměti dokonale, snad pro případ, že bych narazila na další knihu od tohoto autora. Víte, jak si asi připadá někdo, kdo sedí vedle moudrého učitele a jen poslouchá?

Právě tak si připadám s Pádem do milosti.

A asi to je pád do milosti – co čtenář prožívá.

Vnitřní probuzení nebo mír?

Kladla jsem si otázku: ale je to jedno i druhé. Vnitřní probuzení je vlastně velmi klidné, velmi laskavé a milostivé.

Kdybych se na knihu Pád do milosti měla podívat více prakticky, asi bych ji doporučila každému, kdo:

-          Chce milé čtení před spaním

-          Léčí v sobě trauma, křivdu, vztek

-          Prochází životní krizí, kdy hledá nový smysl života

Kromě milostivé laskavosti tu najdete podporu a náhled na život, který může za dobrých podmínek podnítit vlastní hledání, vlastní sebeuzdravující síly člověka samotného.

Až tak si knihy považuji….

Adyashanti (jehož  jméno znamená „prvotní mír“) vyzývá všechny, kdo hledají mír, aby si uvědomili, že to je možné. Učit se začal na výzvu své zenové učitelky, u které studoval čtrnáct let. Od té doby je průvodcem lidí do skutečné přirozenosti. Je autorem řady knih, které zatím v češtině nevyšly a které se zabývají nedualistickým učením. Narodil se v severní Kalifornii, žije se svou ženou Annie u sanfranciského zálivu, kde také učí, vede satsagy, víkendové semináře. www.adyashanti.org

Knihu vydalo nakladatelství Synergie, 2021, www.synergiepublishing.com, druhé vydání

Oblíbené příspěvky