KALENDÁŘ Miluj svůj život 2023: Náhled do roku s kartami


Rok 2023
nás povede skrze správné pochopení minulosti. Výhoda? Ano, pokud přesně víte a necháte se vést neutuchajícím radostným nadšením! To je motorem celého roku! Nevýhoda? Určitě ve chvíli, kdy stále nepochopíte, kde jsou vaše oběti jen neúctou k životu jako takovému, kde děláte stále stejnou chybu, kde prostě sami sebe ničíte, tam mohou přicházet až lekce plné slz a zklamání. V roce 2023 je třeba uctít svůj život, vzít ho do rukou a dát mu to, PROČ JSME SEM PŘIŠLI.

LEDEN „Můj život je takový, jaké jsou mé vztahy.“ Své vztahy uvidíme z nadhledu. Máme se o ně postarat, uvidíme, co komu dá, kde co vylepšit, kde se s kým spojit.

Péči máme dát i sami sobě právě proto, abychom viděli svoji cenu a stáli před druhými rovně. Nepovyšujme se, neponižujme se. Pak přesně uvidíme, kam patříme.ÚNOR „Humor vnáší lehkost do mého života.“ Ideální čas na to odhodit stará traumata, stud, jinakost a všechnu vinu, kterou si na sobě neseme. Otevírají se nové příležitosti, ale víc než kdy jindy bude znát, že s těžkým batohem minulosti nás to dovnitř nepustí. Odlehčete si. Veškeré léčení, uzdravování, terapie na těle i na duchu budou nyní mnohem účinnější.

BŘEZEN „Pečuji o své tělo.“  Mysl i tělo budou přívětivě přijímat všechno hezké, co jim dáme. Je čas uzavřít minulost, nostalgicky si nechat to hezké a to ošklivé nechat jít. Mohou se nám vracet lidé i témata z minulosti s prosbou o odpuštění.  Učte se, co vám sílu bere a co vám ji dává.

DUBEN „Každá zkušenost má smysl. „ Ukáže se nám, proč tu minulost byla, proč veškeré komplikace a často se právě nyní ukáže i cesta ven z nejrůznějších labyrintů. Důvěřujte tomu, že co se dubnu učíte, to vám má ukázat lepší cestu. Objevujte, dejte se do nového, nechte se unášet.

KVĚTEN „Stojím v proudu života a nebráním se mu.“ A nové věci rostou. Neunavujte se zbytečně plutím proti proudu, ale poddejte se tomu, co nyní ve vašem životě klíčí. Tvořte, dělejte první kroky. Měsíc úžasných příležitostí, novinek a objevení sebe samého…

ČERVEN „Podporuji dobro v sobě i kolem sebe.“ Možná tu je i výrazné roční téma! Uvědomte si, kdo jste a kde právě nyní stojíte a přizpůsobte tomu své plány. Své nynější kroky. Tomu, čemu věnuji pozornost, to roste. Probouzejte radost, v sobě, v druhých. Vnímejte, kam vás to vášnivě vede, tam vede cesta…

ČERVENEC „Vědomě přijímám vše, co přichází.“ Učte se tím, co se nyní děje. Má to hlubší smysl a je to vlastně uvolňující. Tvořte díky tomu, co nyní máte – je v tom kus moudrosti.  Příležitost využít svou dosavadní moudrost v praxi, nebo se cítíme jen krůček od takové možnosti. Udělá nám dobře vnitřní klid, díky kterému lépe pochopíme život svůj i svých blízkých.SRPEN „Jsem tady a teď.“ A mohu udělat něco zásadního ve svém životě, svléknout se ze staré kůže! Čerpejte spokojenost z napojení se na přítomný okamžik a tam také hledejte odpovědi na své otázky. Měsíc převratných novinek, které nám přinesou úlevu a vysvobození.

ZÁŘÍ „Život mě baví. Co dělám, dělám s radostí.“ A také se mi nové příležitosti otvírají. Chuť jít novou cestou, chuť jít za svým snem a nebát se obtížných situací. Nebojte se ani prohrávat, prohra je dobrou zkušeností a je nedílnou součástí úspěchu. Mnohé se vyjasní a tím nás to pustí zas o kousek dál.

ŘÍJEN „Umím zklidnit, osvobodit a přesměrovat tok mých myšlenek.“ Bude to třeba, protože stojíme na vážkách a hodně se toho děje. Čas zvládnout hodně věcí naráz, ale vyplatí se to. Souboj mysli a ega. Užívejte si meditace, hodně nyní pomůže. Zvažujte. Čas křižovatek.

LISTOPAD „Pečuji o vztahy s rodinou a přáteli.“ Poznáváme pravdu: O nich, o sobě, o svých předcích. Může nám to doslova převrátit svět vzhůru nohama, uvolnit láskou, uvolnit z pout a můžeme jít dál, zakládat své vlastní linie již nesvázané zlem minulosti. Čas se rozhodnout ohledně rodiny a uctít vděčností něco, co jsme se za celý rok naučili ve svých rodinných vztazích.

PROSINEC „Učím se přesměrovávat sílu temnoty v energii inspirace, radosti a světla.“ Bude hodně znát, kde jsme stále v temnotě, kde nás přemáhá… a kde je už naše síla, která se z naší vnitřní síly zrodila.  Proměňujme životní  zkušenosti ve světlo, v radost. Čas křižovatek, dám se na špatnou stranu, nebo na dobrou, byť obtížnější.


Oblíbené příspěvky