Miluj svůj život 2022 a karty k tomu: Inspirace pro jednotlivé měsíce

 


Projděme se kalendářem a rokem 2022. S kalendářem a kartičkami Tarot světla a stínu.

LEDEN: Věnuji pozornost tomu, s kým právě jsem

Tříbí se oblast partnerství. Jak má vypadat, jsou tu společné vize? Kam plujeme, kudy tančíme? Tématem také může být důvěra, přitažlivost. Jak vůbec chutná to pro vás ideální partnerství? Máme využít svou představivost a když už si nebudeme do života přitahovat to konkrétní, tak díky tomuto jemnému nacítění na vlastní vnitřní kvality si udělat pořádek ve svém vlastním životě a vnitřním světě. „Obtížnější řešení často přináší lepší příležitosti,“… zablesklo se tady na kartě Tarotu světla a stínu.

ÚNOR: Vnímám svět kolem sebe jako mozaiku různých úhlů pohledu

S příležitostmi se roztrhne pytel! A pokud využijeme náboj celého roku, ten změněný úhel pohledu, tu ochotu odstoupit od zažitých zvyků a udělat něco jinak, lépe, živěji, radostněji – může to být úžasný měsíc! Je dobré se obecně více dívat na události v únoru z více úhlů pohledu, to nás zklidní, zároveň může ukázat ty skryté možnosti. Mnohde se  nasype také radost, o kterou se dotyční zasadili v minulých měsících nebo týdnech.

BŘEZEN: Mluvím upřímně a naslouchám srdcem

S jarem roztaje naše upřímnost a chuť žít pravdivý život. Buďme upřímní určitě k sobě samým, poopravme své myšlení a žití tak, aby v něm bylo slunce, nejen pro nás, ale i pro druhé – což uleví, ale také možná některé lidi odradí, protože vás měli rádi jiné. Nevadí. Otevření se novému může přinést srdečnější vztahy. Právě vztahům bude březen přát, posílí ty souladné, ukáže na místa vhodná k usmíření u těch nesouladných.

DUBEN: Nic nezmění můj svět, dokud já sám nebudu chtít

Lehněme si na trávu a uvažujme. Někdo srdcem, někdo myšlenkami. Samota, zvažování a možná znovu nastavení svého života tak, aby nám ladil. Proč? Protože jsme v posledním čtvrt roce možná něco cenného našli, nacházíme nebo už žijeme. Je čas se zastavit, užít si to, oslavit to. Odpočinout si v tom novém…KVĚTEN: Jediná jistota je, že vše se mění

Co má ztěžknout, to ztěžkne a donutí nás se vydat na cestu. Osvoboďte se od těžkých břemen a omezujícího jednání. Květen přináší změnu pro připravené. S tím, že vylepšovat výchozí pozice se mohou ještě v průběhu května. Prostě se sbalte a udělejte to? Co? Však budete vědět. Je tu prostor pro změnu a osud nám jasněji ukazuje, kudy by to mohlo jít!

ČERVEN: Dokážu se cítit svobodně i ve vztahu.

Možná tentokrát navrhněte nějakou změnu, něco nového, co jde dělat ve dvou… vydat se novou cestou, společně, možná trošku zariskovat. Nebo vzít na podobnou dobrodružnou cestu svou práci, svou rodinu, to své… co s vámi tvoří nerozlučný pár a co milujete. Je tu příležitost vzít něco za ruku a vydat se za voláním magického chvění ve vzduchu…ČERVENEC: Vnímám svoji komunitu jako záchrannou síť

Víc než kdy jindy vám nyní budou přátelé ukazovat jací skutečně jste. Jak působíte, jaké jsou ve vás drahokamy. Je možné, že je nevidíte, že jsme někde uvázli, ale právě ten svět kolem nás nám pomůže rozmotat pavučinky: Nechte se nasytit energií svých přátel, milých lidí, které máte rádi. Pěstujte více vztahy bližší i vzdálené a čerpejte z jejich zkušeností. Usmívejte se na svět.

SRPEN: S pokorou se propadám do pocitu vděčnosti

Zasloužená odměna! Vděčnost, úleva a odpočinek přijde společně s něčím, co k nám přijde zvenčí a bude to velmi fér, velmi spravedlivé a velmi naše. I my sami můžeme rozdávat, investovat, začínat – ucítíme v tom smysl, základ kořenů, výživa kořenů. Jít si pro radu k moudřejším. Je to měsíc darů!

ZÁŘÍ: Pohybem pozvedávám svou náladu a propojuji duši s tělem

Nyní můžeme nacházet soulad mezi tělem a duší, tím, co žijeme a co chceme žít. Ideální čas na to, abychom s roztančili životem a zabrali tam, kde potřebujeme ve svém životě vnést jiskru. Čím lehčeji na to půjdeme, tím jasněji se nám ukáží i dlouho střežená tajemství. Lehce se podívat, kde už máme zralé ovoce svého ročního činění.ŘÍJEN: Nelpím na svých očekáváních, jež mě omezují

Nechtějte nyní po někom, aby vám splatil dluhy. Nechtějte nyní vůbec nic na sílu. Přineslo by to jenom nátlak a zraňování. Mnohé z toho se vyřeší samo. Je čas zapracovat na svých omezeních, na tom, kde možná čekáme „až někdo splatí svůj dluh“. Co když na to vlastně vůbec čekat nemusíme? Najednou se dvířka klece otvírají…

LISTOPAD: Nečekám na omluvu, abych mohla odpustit. Děkuji za lekci a zkušenost.

Odpouštíme kvůli sobě, abychom mohli jít dál. Čím více se nyní odlepíme od minulosti, čím více si ji zpracujeme, tím lépe se nám bude plánovat budoucnost, ale také nepřehlédneme množství příležitostí, jak posílit své kořeny, vnést do života více hojnosti a možná i financí. Prostě, aby nám bylo líp. Sijte kvalitní osivo, rozdávejte nejen odpuštění, ale i pomoc, bude-li to třeba.

PROSINEC: Vím, že s každým koncem přichází nový začátek

Konec roku bude pořádným účetnictvím. Bude třeba vzít za ruku jen to/toho, co k nám skutečně patří a začít plánovat budoucnost, všechno zpracovat, pochopit, nebo nechat jít. Vstupovat už do prosince s čistým štítem, což nám uleví a budeme si moci odpočinout. Budoucnost může být úplně jiná než jsme si plánovali, protože jsme se zbavili minulých okovů. Pak staneme s vidinou nového… na prahu nového roku.Oblíbené příspěvky